ACTUALITAT SETMANA DEL 24 DE JULIOL DE 2023

Bon dia, aquesta setmana us volem informar i fer partícips de les mocions i preguntes que Transformem VNG ha presentat per el proper Ple Municipal del dia 31 de Juliol.

MOCIÓ PER A L’ENFORTIMENT DELS MERCATS MUNICIPALS I PEL RETORN DEL MERCADAL DE ROBA A LA SEVA UBICACIÓ TRADICIONAL

Els mercats municipals són un element clau de l’economia local i de la vida social del nostre municipi, propiciant un espai d’arrelament i cohesió familiar, així com un incentivant hàbits d’alimentació saludables.

L’any 2020 i en ple context pandèmic, el mercadal de roba que tradicionalment s’ubicava a la plaça de Soler i Carbonell, es reubicà a la plaça 1 d’Octubre, espai on fins a la data roman. D’ençà, els paradistes del Mercat del Centre manifesten haver patit una baixada en les seves vendes. En paral·lel, el canvi de situació del mercadal suposà trencar amb la localització única, en el que és indubtablement un dels mercats de referència del país. Aquesta divisió, es produeix paral·lelament en un context de canvis en els hàbits de consum, d’auge de la venta online, i de manca de temps permanent d’un segment destacat de la nostra societat, propiciat per la crisi econòmica en la que estem immersos.

Per una bona salut del Mercat del Centre, cal recuperar el mercadal als voltants de la Plaça de Soler i Carbonell els dissabtes, el que generaria un major dinamisme tant de les parades d’alimentació com les tèxtils i de complements, augmentant l’afluència de públic, així com les vendes. Si bé la nova ubicació del mercat ambulant és teòricament de caràcter temporal, cal actuar amb la major celeritat possible per desencallar aquesta la situació. L’àrea de Projecció de Ciutat, Capitalitat i Universitat compta amb suficients mitjans tècnics per elaborar una proposta de consens, que no deixi enrere les parades de fruita i verdura que actualment romanen fora del Mercat del Centre, estudiant si calgués, ampliar l’extensió del mercadal a carrers adjacents; cal voluntat política. És necessari en efecte, un diàleg seré amb els paradistes de productes tèxtils que s’ubiquen a la plaça 1 d’Octubre per trobar una solució que sigui a gust de la majoria.

D’altra banda, és imprescindible fer un pas mes en la dinamització dels Mercats Municipals, impulsant un Pla de Mercats de Vilanova i la Geltrú, a partir de la participació dels actors implicats, que traci les línies estratègiques per a l’enfortiment, la consolidació i la promoció dels mercats, comptant amb un rigorós anàlisi de situació, aplicant estratègies culturals i educatives.

En paral·lel, és menester impulsar un canal de participació directa dels paradistes dels mercats municipals, on es puguin tractar llurs reivindicacions i demandes, com ara en la millora de les instal·lacions o la promoció dels mateixos mercats. La gènesi d’un òrgan de participació ciutadana, on s’hi vegin representades les paradistes i representants del diferents Serveis de l’Ajuntament implicats, permetrà tant a l’Associació de Comerciants Concessionaris del Mercat Públic, com a la resta de grups de paradistes, disposar de més força enfront de l’Ajuntament. Crear un Consell Municipal de Mercats, ha de comportar trobades amb caràcter periòdic i comprometrà a les parts als acords que n’emanin.

A banda de l’Administració i de les representants dels paradistes, han de poder formar-hi part entitats i consumidors, que comptin amb un especial vincle amb els mercats, amb voluntat de treballar conjuntament pels Mercats, la sostenibilitat i l’economia circular.

ACORDS

1. Elaborar un Pla de Mercats de Vilanova i la Geltrú, que estableixi les
directrius i les estratègies per a la gestió i la promoció dels mercats
municipals de Vilanova i la Geltrú, tot incorporant la diagnosi del sector,
amb l’objectiu de que comenci a implementar-se, com a molt tard, durant l’any 2025.

2. Instal·lar de nou el mercadal de tèxtil i complements dels dissabtes als voltants del Mercat del Centre, a finals de l’any en curs, a partir d’un procés participatiu amb els paradistes.

3. Impulsar la creació d’un consell municipal de Mercats, com a molt tard durant el primer trimestre de l’any 2024, format per representants dels paradistes, consumidors, agents econòmics, tècnics dels diferents departaments de l’Ajuntament implicats i entitats que hi tinguin lligam i que vulguin implicar-s’hi, amb l’objectiu d’ajudar a prendre decisions que vagin en la línia l’enfortiment, la gestió i la promoció dels mercats municipals.

MOCIÓ PER AL REFORÇ I LA PROJECCIÓ
DEL COMERÇ DE PROXIMITAT

Enfront de la presència de grans superfícies, cal reivindicar el valor afegit del comerç de proximitat i de les petites activitats econòmiques, aquell que ofereix una atenció personalitzada i de qualitat, contribuint a mantenir viva la vida als barris, tot enfortit el teixit social de la ciutat.

El petit comerç és un dels motors de la nostra economia, sent necessàries polítiques públiques encarades al seu enfortiment i promoció. L’enfortiment del petit comerç passa per polítiques de millora de l’enllumenat als eixos comercials del municipi, així com per una millora de la neteja viària, propiciant un entorn més amable per a veïnes i botiguers.

L’enfortiment del comerç de proximitat no pot ser només una cosa de la zona més cèntrica del municipi, fent necessari escoltar les demandes i reivindicacions dels botiguers dels barris.

Descentralitzar les fires comercials i gastronòmiques del nostre municipi, duent-ne algunes als barris, en consens amb els gremis i els botiguers dels barris concernits, suposarà un avenç en la promoció comercial d’aquests sectors, propiciant un desplaçament dels consumidors i veïns cap a zones on tenen un menor costum, augmentant el grau de coneixement de les propostes comercials de Vilanova i la Geltrú. Tanmateix, des de l’Ajuntament s’ha de treballar en la creació de nous eixos comercials als barris, sempre partint des d’una posició dinamitzadora, on Viu Comerç, els comerciants i altres agents implicats tinguin capacitat decisòria.

Una demanda recurrent de les petites activitats econòmiques demana reduir els terminis d’atorgament de permisos i llicències per part de l’Ajuntament, sovint dilatats, així com simplificar-ne els mateixos, amb un sistema de finestreta única.

A principis de l’any 2022, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, engegà el projecte APEU, l’Àrea de Promoció Econòmica Urbana, gràcies a una subvenció dels Fons Next Generation. Malgrat que la prova pilot que se’n derivà no ha estat encara portada a terme, ha generat una gran controvèrsia entre els comerciants del centre, donada la manca de consens en les diferents fases d’aquesta política pública. És el moment d’aturar-se i replantejar el projecte en qüestió, atorgant a Viu Comerç el paper capital que li correspon.

Una eina participativa dins del món del comerç, fonamental per a una major implicació directa dels comerciants i botiguers, és la creació d’un Consell Municipal del Comerç de Vilanova i la Geltrú. El Consell com a espai de debat i decisió, serà també integrat per tècnics municipals dels departaments concernits, haurà de reunir-se periòdicament, comprometent-se als acords que n’emanin.

Finalment, a la pràctica es fa pal·les que les limitacions de mobilitat al centre de la ciutat amb el vehicle privat propicia les grans superfícies comercials on hom pot arribar amb el cotxe i aparcar a la porta. És necessari, per tant, premiar aquell comportament que crea un valor afegit, com és el cas de consumir al comerç de proximitat. Una bona manera d’incentivar-ne l’ús, és mitjançant la gratuïtat durant tres hores de l’estacionament als aparcaments dissuasius del municipi.

ACORDS

1. Treballar per reduir els terminis d’atorgament dels diferents permisos i llicències per part de l’Ajuntament, relacionats a l’activitat dels comerços i de les petites activitats econòmiques.

2. Incentivar l’establiment de comerços solidaris, locals i d’economia circular mitjançant subvencions i/o bonificacions.

3. Impulsar la creació d’una finestreta única on les petites activitats econòmiques de la ciutat puguin realitzar tots els tràmits amb l’administració local, facilitant l’accés i el contacte amb l’administració.

4. Encaminar les polítiques públiques de promoció econòmica a fer costat al comerç de proximitat enfront a les grans superfícies.

5. Propiciar la creació de nous eixos comercials fora del centre de la ciutat, amb l’objectiu d’enfortir el comerç dels barris.

MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LES REGIDORIES DE BARRI

L’escletxa entre electors i elegibles, la manca de representativitat, la política de blocs, la crisi econòmica o els interessos de les grans corporacions que disten de les problemàtiques de la ciutadania, generen actualment una forta crisi política i de legitimitat dels poders públics en el conjunt del país.

Apropar les institucions a les veïnes i veïns, en aquest cas l’Ajuntament, ha de ser una prioritat. En aquest sentit, les Regidories de barri són una eina per afavorir les relacions de proximitat entre el veïnat i l’Ajuntament. Es tracta d’establir un regidor responsable de cada barri, que s’encarregui de gestionar i donar resposta a les problemàtiques de cada sector de la ciutat, en permanent contacte amb les entitats, ciutadania i activitats econòmiques de la zona. Aquest enllaç entre ciutadania i Ajuntament, copsaria en primera persona les dificultats, problemàtiques i situacions quotidianes dels barris, que a voltes queden allunyades del dia a dia de l’Administració.

Es tracta que cada regidora de barri estigui sobre el terreny, a tret d’exemple dues vegades per setmana, podent atendre a la ciutadania tant presencialment en un despatx al barri com al carrer, així com explicar actuacions de l’Ajuntament i dibuixar propostes de futur. Les regidores de barri no comptarien amb cap complement salarial, entenent aquesta tasca com una extensió més les seves funcions de regidor de govern. Atès que Vilanova i la Geltrú té divuit barris i una trentena d’urbanitzacions periurbanes, és evident que hi haurà regidores que hauran de responsabilitzar-se de més d’un barri.

Cal conseqüentment estudiar quantes regidories de barri s’implementarien, i és que actualment, es poden trobar equipaments municipals per fer-ho a Sant Joan, a la Geltrú, al barri de Mar, al Nucli Antic, a la Sardana, al Molí de Vent, al Centre Vila, a la Collada- els Sis Camins o al Tacó. En la resta de barris del municipi, seria més complicat trobar un espai, calent doncs cercar una fórmula d’atenció al veïnat.

És necessari crear un òrgan consultiu per a la implementació de les regidories de barri, on, a banda de l’Ajuntament, hi tingui representació la Federació d’Associacions Veïnals, les Associacions de Veïns, així com aquelles entitats i veïnes que vulguin involucrar-s’hi.

Les regidories de barri són un element clau per continuar caminant cap al desplegament de la Xarxa d’Equipaments Cívics en tots els barris del municipi, així com són un pas previ a la descentralització de l’Ajuntament, que ha d’anar molt més enllà de l’expedició de volants d’empadronament i de tràmits de registre. Vilanova i la Geltrú ha crescut molt durant les darreres dècades, requerint, per llur idiosincràsia i grandària, disposar de l’Ajuntament als barris.

ACORDS

1. Impulsar durant la tardor del 2023, un òrgan consultiu per a la implementació de les regidories de barri.

2. Desplegar les regidories de barri, durant l’any 2024.

3. Continuar treballant durant la legislatura 2023-2027, per al desplegament de la Xarxa d’Equipaments Cívics Municipals a tots els barris del municipi.

4. Apostar per una futura descentralització de l’Ajuntament als Centres Cívics i equipaments de Vilanova i la Geltrú.

PREGUNTES

1. JARDINS DE FRANCESC MACIÀ

En els pressupostos participatius de l’any 2021, el veïnat votà, entre d’altres, el projecte de reforma dels Jardins de Francesc Macià, amb l’objectiu de millorar aquest espai de trobada Inter generacional i comunitària del barri de Sant Joan. Els treballs de reforma, que no es van començar fins a la primavera d’aquest any, han quedat inacabats respecte al projecte de consens que es trià; hi manquen la meitat dels bancs projectats, millores en l’enllumenat, pavimentació, i la reparació i pintat dels arcs metàl·lics. La descrita situació ha generat malestar al barri, provocant indefensió per part de l’Associació de Veïns.

Contempla el govern finalitzar les obres dels Jardins de Francesc Macià corregint els dèficits d’execució i, si és el cas, quin és el termini previst per fer-ho?

2. SEQUERA I APROFITAMENT D’AIGUA.

Ens trobem davant d’una situació excepcional de sequera. En l’àmbit nacional, les reserves d’aigua als embassaments del país són inferiors al 30 %,patint doncs severes restriccions quan al seu ús.
Quines mesures i accions urgents, preveu el govern pel que fa a l’aprofitament dels recursos propis i privats que a dia d’avui no s’aprofiten, i que serien una gran ajuda pel que fa a la seguretat de l’abastament i l’estalvi?.

Ara mateix, les fonts d’abastament d’aigua potable a Vilanova i la Geltrú, són suficients?, I per a un futur immediat?

2 respostes a «ACTUALITAT SETMANA DEL 24 DE JULIOL DE 2023»

  1. […] ACTUALITAT SETMANA DEL 24 DE JULIOL DE 2023 […]

  2. […] ACTUALITAT SETMANA DEL 24 DE JULIOL DE 2023 […]

Deixa un comentari

%d