ACTUALITAT SETMANA DEL 11 DE SETEMBRE DE 2023

Bon dia, aquesta setmana us volem informar i fer partícips de les mocions i preguntes que Transformem VNG ha presentat per el proper Ple Municipal del dia 18 de Setembre.

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA UNITAT MUNICIPAL D’AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES.

Com a administració pública compromesa amb transparència, la participació ciutadana, la qualitat dels serveis i la creació de valor públic i social, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està plenament capacitat per al seguidament i l’avaluació de llurs polítiques. En efecte, la gestió municipal requereix instruments d’anàlisi, incorporant la fase d’avaluació en totes les polítiques públiques, més enllà de què aquesta funció implícita que pugui donar-se en les diferents unitats de l’organització municipal.

Amb l’objectiu de millorar el retiment de comptes democràtic i l’acció de govern, diverses administracions han incorporat unitats i observatoris d’avaluació polítiques públiques a les seves estructures durant les dues darreres dècades.
Implementar l’esmentada unitat al municipi, que treballaria de manera interdepartamental, podria certament requerir la contractació de personal especialitzat en metodologies d’investigació en ciències socials i en avaluació de polítiques. L’avaluació, tant de polítiques, com de plans, programes i serveis municipals, pot ser tant de processos, de resultat o de caràcter econòmic, podent-se realitzar en diferents fases de la política; ex-ante, in itinere i ex-post.

A partir de la recopilació de dades quantitatives i qualitatives, l’anàlisi de les mateixes i dels indicadors establerts, la unitat d’avaluació emetria els informes pertinents. I precisament, a partir d’aquestes conclusions cada Servei i Departament de l’Ajuntament comptaria amb evidències respecte al funcionament i als efectes de les seves polítiques, sense perjudici de les avaluacions externes que puguin encarregar-se. Evidències que permetrien aplicar fonamentades propostes de millora que comportin una optimització de recursos i un enfocament més acurat en els diferents eixos de la gestió municipal.

En paral·lel, la publicació dels resultats de les avaluacions en els diferents canals municipals de difusió és capital per a un debat democràtic rigorós, incentivant la transparència de l’Ajuntament i donant a conèixer en major grau a la ciutadania, les accions i polítiques que realitza cada Departament.

En definitiva, Vilanova i la Geltrú requereix una aposta ferma per l’avaluació sistemàtica de llurs polítiques, el que acompanyat d’una cultura política participativa i de la creació de valor públic, afavorirà progressivament l’assoliment d’una democràcia municipal més sòlida que compti amb una major participació veïnal i legitimitat ciutadana.

ACORDS:

PRIMER. Impulsar durant l’any 2024 la creació d’una unitat municipal d’avaluació de les polítiques públiques.

SEGON. Publicar i difondre, a partir dels diferents canals municipals de difusió i d’acord amb el principi de transparència, els resultats de les diferents avaluacions de polítiques públiques, tant internes com externes.


Moció per demanar el desdoblament de la C246-a de Vilanova a Cubelles.

El Prat de Vilanova, Santa Maria i el Racó de Santa Llúcia són barris que tenen mancances endèmiques en moltes matèries tot i sumar prop de 3.000 habitants entre ells. Una d’aquestes mancances és l’accessibilitat i connectivitat amb la resta del municipi per una via no motoritzada. Aquests barris també pateixen una greu mancança de transport públic i una nul·la connexió per deambular de manera segura i digne fins al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú.

Un dels principals reptes que ha de complir un Municipi de més de 69.000 habitants que es vulgui declarar verd i a favor de la mobilitat sostenible, és garantir que tots els seus barris estiguin connectats amb connexions aptes i segures per als vianants i ciclistes.

Les úniques connexions no motoritzades esdevenen travessant les vies del tren o caminant per la C-246-a, una via molt transitada, que acumula problemes d’embussaments amb relació al tràfic rodat, i que, tanmateix, han de compartir tota mena de vehicles de motor; motocicletes, turismes i camions, i sent també l’única via per a bicicletes i vianants, el que esdevé en un greu problema en matèria de seguretat viària.

A l’octubre de 2022 l’antic govern va iniciar converses amb la Diputació de Barcelona sol·licitant que es realitzés un desdoblament de la C246-a, entre el punt quilomètric 46+245, coincident amb la cruïlla de l’Avinguda de la Torre del Vallès, i el punt quilomètric 48+835, situat a la rotonda d’accés al municipi de Cubelles.

En aquest context es manifesta com a urgent el desdoblament d’aquesta via per tal d’acomodar un Camí Pedalable o una Via Verda paral·lel al recorregut d’aquesta carretera, que serveixi per garantir la seguretat dels ciclistes i els vianants separant-los de la carretera, comunicant els barris esmentats amb el nucli urbà d’una manera segura i digne i, que, tanmateix, pugui esdevenir d’enllaç amb els camins existents de l’Ortoll i eliminar de retruc el trànsit no motoritzat d’aquest tram de carretera, millorant la circulació dels vehicles a motor, reduint i afavorint exponencialment la seguretat de tots els usuaris de la via, especialment dels ciclistes i vianants, que en són els més vulnerables.

Aquest any 2023, el tram de la C-246-a comprès entre la Ronda Europa fins al punt quilomètric 46+245, coincident amb la cruïlla de l’Avinguda de la Torre del Vallès, ha estat transferida a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, perdent la consideració de carretera comarcal i obtenint la consideració de via urbana, fet que ha permès modificar i actualitzar-ne els usos i les condicions des de l’Ajuntament.

No obstant, el tram comprès entre el punt quilomètric 46+245, coincident amb la cruïlla de l’Avinguda de la Torre del Vallès, i el punt quilomètric 48+835, situat a la rotonda d’accés al municipi de Cubelles, continua sent de titularitat de la Diputació de Barcelona.

Mitjançant aquesta moció es vol demanar al Govern actual que recuperi i acceleri en el que els pertoqui les negociacions amb la Diputació de Barcelona per tal que es projecti i executi aquest desdoblament de la via.

ACORDS:

PRIMER. Demanar al Govern de Vilanova i la Geltrú que assoleixi un acord amb la Diputació de Barcelona, com a titular del tram de la C-246-a, per tal de realitzar l’esmentat desdoblament d’aquesta via amb la major celeritat possible.

SEGON. Instar l’actual Govern de Vilanova i la Geltrú a cercar les vies de finançament
necessàries, a escala provincial, estatal o europea, per tal de dur a terme aquest
projecte.

MOCIÓ PER LA CONSOLIDACIÓ D’UN ESPAI PER A GOSSOS A LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Des de l’1 de Maig de 2015 els veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú propietaris de gossos no disposen de cap platja on puguin anar amb les seves mascotes durant la temporada d’estiu. Actualment, els usuaris d’aquesta ciutat que vulguin anar a una platja amb el seu gos en aquesta època de l’any, es veuen obligats a desplaçar-se fins la platja de les Salines de Cubelles o la platja de Vallcarca, a les Costes del Garraf. Aquestes son les dues platges habilitades per a gossos més properes a la capital del Garraf.

Habilitar una platja per a gossos a l’estiu a Vilanova i la Geltrú és una demanda històrica dels veïns d’aquesta Vila que tenen aquests animals de companyia, i Vilanova i la Geltrú té capacitat i potencial per oferir-la. Es calcula que actualment a Vilanova i la Geltrú hi ha aproximadament 7.500 gossos, un per cada nou habitants.

Recentment hem vist l’èxit d’aquesta iniciativa en una ciutat veïna, Gavà. La primera ciutat de l’àrea metropolitana de Barcelona en habilitar una platja on puguin accedir-hi gossos durant els mesos d’estiu.

Un espai que vindria a complementar-se amb els tres espais de lleure que actualment disposa la ciutat per aquests animals. Els pipi-cans de l’espai Torre d’Enveja (Parc de la Quadra d’enveja), l’espai de Baix a Mar (Rambla de la Pau, 48) i l’espai de l’Estació (Plaça Eduard de Maristany).

Un equipament diferent dels que actualment disposa la ciutat, que garanteixi per una banda un espai on aquests animals de companyia puguin apartar-se de les fortes calors a l’estiu i refrescar-se, i per altra conciliar el lleure dels usuaris de les platges a l’estiu amb les cures dels seus gossos.

Davant de la impossibilitat de dur els animals de companyia a la platja no només son aquests els perjudicats i exclosos, doncs els seus propietaris moltes vegades també han de renunciar a fer ús d’aquests espais públics per acompanyar els seus animals.

ACORDS:

PRIMER. Estudiar la ubicació més adient per habilitar un espai de platja per a gossos en el període comprès entre 15 de maig i 15 de setembre.

SEGON. Elaborar la normativa i regulació d’accessos i usos d’aquest espai.

TERCER. Inaugurar la platja per a gossos a Vilanova i la Geltrú el pròxim 15 de maig de
2024.

Preguntes

Camí ciclable Camping
VNG-Ronda Ibérica

El projecte del camí pedalable des del Càmping VNG fins a la rotonda de la ronda Ibèrica, en el seu recorregut per la carretera BV-2115, es va iniciar l’any 2017, sense haver-se materialitzat. Tenint en compte que va ser un projecte impulsat pel PSC, i essent un projecte de consens i de vital importància per la seguretat viària en el traçat en qüestió, té previst aquest govern dur-lo a terme durant aquest mandat?


Recollida d’escombraries i Neteja Viària.

Tenint en compte que l’actual contracte de reforç del servei de recollida de residus finalitza breument, com preveu l’actual govern garantir el correcte funcionament del servei el temps que resta fins a la propera licitació? Es va arribar a algun acord en concret a la reunió bilateral entre l’alcalde i el gerent de l’empresa concessionària del servei?

2 respostes a «ACTUALITAT SETMANA DEL 11 DE SETEMBRE DE 2023»

  1. […] AL SEGÜENT ENLLAÇ PODEU CONSULTAR ÍNTEGRAMENT LES MOCIONS QUE ES VAN PRESENTAR PER RELACIONAR LES CONTESTES D’AQUEST ARTICLE:https://transformemvng.com/2023/09/11/actualitat-setmana-del-11-de-setembre-de-2023/ […]

  2. […] AL SEGÜENT ENLLAÇ PODEU CONSULTAR ÍNTEGRAMENT LES MOCIONS QUE ES VAN PRESENTAR PER RELACIONAR LES CONTESTES D’AQUEST ARTICLE:https://transformemvng.com/2023/09/11/actualitat-setmana-del-11-de-setembre-de-2023/ […]

Deixa un comentari

%d