ACTUALITAT SETMANA 16 D’OCTUBRE DE 2023

Aquesta setmana volem compartir amb vosaltres l’admiració que sentim vers a la feina que duen a terme els grans professionals de l’educació a la nostra ciutat i en especial als profesors/es i llevadors/es de l’escola El Margalló, que la setmana passada ens varen obrir les seves portes per guiar-nos en una visita al seu centre i explicar-nos el seu dia a dia.

VISITA A L’ESCOLA MARGALLÓ

Aquest passat dimecres, 11 d’octubre de 2023, ens vam reunir amb la Cristina, la directora de l’Escola el Margalló de Vilanova i la Geltrú.
Aquesta escola és un referent a la nostra ciutat del projecte d’escola inclusiva per l’alumnat amb diversitat funcional.
La directora ens va transmetre l’esforç, les ganes i la il·lusió de tot l’equip docent del centre davant la gran tasca que realitzen en pro de garantir la integració i el desenvolupament de l’alumnat amb necessitats especials, fent-nos partícips, tot i els recursos dels quals disposen, de les dificultats i mancances que encara es troben en el seu dia a dia.
En especial, destaquen la manca de recursos per als desplaçaments, tant de les famílies per acudir a aquest centre que es troba allunyat del nucli urbà, com des del mateix centre per portar a cap sortides en el marc de les activitats escolars.
L’únic recurs de les famílies que no disposen de vehicle particular, és un autobús que té un cost de 300 euros anuals per alumne, no a l’abast de totes les butxaques.
Des del centre, demanen també més ajudes econòmiques per pagar part dels desplaçaments organitzats pel centre. El cost de les sortides amb autocars és molt més alt que des d’altres centres, a conseqüència de trobar-se allunyada del nucli urbà i tenir la casuística especial de necessitar vehicles adaptats amb plataformes que són molt difícils de trobar i amb un cost moltes vegades inaccessible.
Tan elevat és el cost d’aquests vehicles que per aquest curs de les 40 sortides d’activitats escolars que tenien previstes fer, únicament podran dur a terme 19, menys de la meitat de les previstes.
Pensem que aquest problema es podria solucionar fàcilment amb un mini bus adaptat proporcionat per l’Ajuntament, un vehicle que no només garantiria el correcte servei per les escoles, sinó que també podria ser utilitzat pel transport dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú amb necessitats especials quan han de desplaçar-se al metge.
Ens va posar de manifest també, la necessitat de reforçar el personal a algunes hores del migdia, per garantir que tots aquells alumnes que necessiten més atenció, hi puguin disposar, per tal de garantir que puguin gaudir del temps de lleure al patí en igualtat de condicions amb la resta de companys.
Tanmateix, les instal·lacions de l’escola estan envellides i en algunes zones l’accessibilitat es podria millorar amb pocs recursos econòmics garantint així la igualtat dels infants amb més dificultats, també ens van comentar que abans de començar el cicle escolar s’havia d’haver executat una obra per canviar les finestres d’algunes aules de l’escola que no proporcionen la ventilació correcta, però que per motius burocràtics es va enrederir i no s’ha pogut dur a terme de moment, tot i això, estan segurs que ben aviat es duran a terme les citades obres.
Agraïm a la Cristina, a tot l’equip docent i a l’equip de llevadores i llevadors de l’escola Margalló l’atenció que ens van lliurar, i sobretot, agrair la gran tasca educativa i social que realitzen dia a dia perquè els infants d’aquest centre tinguin la millor educació i atenció possible a l’escola pública i el gran servei que presten la ciutat de Vilanova i la Geltrú.


HOMENATGE AL PRESIDENT
LLUÍS COMPANYS

Aquest diumenge, 15 d’octubre de 2023, es va complir el vuitanta-tresè aniversari de l’assassinat del President Companys.
Els regidors de Transformem VNG van assistir a l’acte d’homenatge organitzat cada any per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a qui fou el 123è President de la Generalitat de Catalunya, dedicant-li la tradicional ofrena floral.

Deixa un comentari

%d