ACTUALITAT SETMANA DEL 6 DE NOVEMBRE DE 2023

Ple Municipal 6 de Novembre de 2023

Aquesta setmana us comuniquem que al Ple Municipal d’ahir dilluns 6 de Novenbre de 2023 es va aprovar una de les tres mocions presentades per Transformem VNG, tot sent mocions basades totalment en les necessitats bàsiques de la ciutadania, l’actual Govern no pensa que un vehicle adaptat per als infants amb necessitats especials per dur a terme activitats que millorin el seu dia a dia o un centre cívic per al barri del Nucli Antic, un barri amb més de 4.500 habitants, siguin temes prou importants per aprovar les mocions presentades i posar fil a l’agulla per resoldre les problemàtiques existents.

La feina Municipalista que s’està duent a terme, a poc a poc va donant els seus resultats tot i que de vegades no es reflecteix en les aprovacions de les mocions que el nostre Grup Municipal presenta a cada Ple.

Us informem dels resultats de les votacions dels diferents Grups Municipals a les mocions presentades per Transformem VNG.


MOCIÓ PER A LA POSADA A DISPOSICIÓ D’UN VEHÍCLE ADAPTAT PER A LES ESCOLES AMB ALUMNES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

PSC…………………………………….EN CONTRA
VECP………………………………….EN CONTRA
ERC…………………………………….ABSTENCIÓ
JUNTS X CAT…………………..A FAVOR
CUP-VNG…………………………A FAVOR
PP…………………………………………A FAVOR

Aquesta moció va decaure tot sent una moció per la millora en la qualitat de vida dels infants que pitjor ho passen a la nostra ciutat.
Va ser defensada per la nostra Regidora Sílvia Fernández, i el Govern es va limitar a contestar que no estaven d’acord amb els punts sol·licitats donat que tots els alumnes s’han de desplaçar amb el mateix mitjà de transport i que en tot cas són les escoles les que han de pagar aquest transport

per realitzar les activitats escolars amb les ajudes econòmiques que reben anualment, que no els consta que cap escola hagi fet cap requeriment per manca de recursos i que el transport escolar està correctament cobert actualment pel Consell Comarcal.
En cas que alguna família necessiti suport econòmic pot demanar una beca.
Amb aquesta contesta queda patent la total manca d’empatia de l’actual Govern vers a un col·lectiu totalment vulnerable de la nostra ciutat que necessita dur a terme activitats diverses i específiques per millorar la seva integració a la nostra societat, activitats tan senzilles com anar a la piscina municipal, a la qual cal esmentar, no tenen les cadires adients per aquest col·lectiu i moltes vegades els educadors/es i llevadors/es veuen com no poden fer la seva feina correctament.


MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UN EQUIPAMENT CÍVIC I DE BARRI AL NUCLI ANTIC

PSC…………………………………….EN CONTRA
VECP………………………………….EN CONTRA
ERC…………………………………….A FAVOR
JUNTS X CAT…………………..A FAVOR
CUP-VNG………………………..A FAVOR
PP………………………………………..A FAVOR

Aquesta moció també va decaure amb els vots en contra del Govern, tot sent una promesa electoral del PSC i VECP i estar al seu Programa electoral.
La moció va ser defensada pel President del Nucli Antic Gregori Torres on va exposar la necessitat de tenir un espai on poder rebre els veïns i veïnes del barri sense haver de fer-ho a casa seva o a un bar i que si el Govern no ajuda a les Associacions de Veïns malauradament 

aquestes acabaran desapareixent.
La contesta del Govern va ser que el barri del Núcli Antic tindrà un Centre Cívic però que no podien dir si serà d’aquí a dos, quatre o vuit anys, dependrà de la urbanització que s’ha de dur a terme al projecte de millora urbana del Cap de Creu.
Respecte a llogar temporalment una oficina o un despatx al barri per poder donar una solució temporal a la manca d’equipaments del barri el Govern va exposar que és totalment inviable e innecessari donat que l’Associació de Veïns té a la seva disposició tots els Centres Cívics de la Ciutat, (això sí, contractar 4 alts càrrecs que costaran més de 240.000€ anuals a la Ciutat si és imprescindible), el Sr. Gregori va contestar que fer anar a veïns i veïnes d’avançada edat al Centre Cívic de Sant Joan que és el més proper és del tot inviable, que ja ho van provar en el seu dia però que els veïns i veïnes del barri no es desplacen a altres barris per parlar amb l’Associació de Veïns.


MOCIÓ PER A L’APLICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU I PACTE DE CONDICIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A TOT EL PERSONAL SUBROGAT DE L’EMPRESA BERTEXAM, I ES TINGUI EL RECONEIXEMENT DE L’ANTIGUITAT I ELS SEUS EFECTES ECONÒMICS.

PSC…………………………………….A FAVOR
VECP………………………………….A FAVOR
ERC…………………………………….A FAVOR
JUNTS X CAT…………………..A FAVOR
CUP-VNG………………………..A FAVOR
PP..………………………………………A FAVOR

Aquesta moció va ser presentada conjuntament per Transformem VNG, ERC i JxCAT.
La va defensar en Plàcid Rosalen, membre de CCOO i en aquesta ocasió hi va haver unanimitat de tots els Grups Municipals en aprovar-la.
Així i tot el Govern va puntualitzar que de tots els punts d’acord que es demanen a la moció, únicament estarà vigent l’1 de Gener de 2024 l’aplicació del conveni de l’Ajuntament als 4 treballadors dels Centres Cívics que a dia d’avui estan subrogats i no se’ls aplica el conveni de l’Ajuntament.

La resta de punts d’acord es tractaran per arribar a un consens però de moment no es duran a terme, això si, el Govern es compromet a negociar amb el Sindicat per poder aconseguir acords consensuats.


Tornen a ser tres mocions presentades amb la coherència de les necessitats actuals de la nostra Ciutat i que compleixen amb les prioritats reiterades a la nostra campanya i al nostre programa electoral, tres mocions que tornen a representar una declaració política per donar un nou punt de vista al Ple per aquesta nova legislatura; consolidant així, un nou punt de vista Municipalista que el nostre moviment polític, fresc, enèrgic, dinàmic, i tanmateix pragmàtic està aportat a aquest consistori.


Al torn de preguntes

2.-Voldríem que el govern desenvolupés quin és el criteri tècnic que s’està seguint per què el manteniment de l’enllumenat públic de la ciutat s’hagi externalitzat, així com pel que fa a les feines de col·locació i manteniment de l’enllumenat de Nadal, que abans ho portava Unitat de Serveis Municipal (USM)?
Ja saben que des de Transformem-VNG el model que preferim és que ho pugui abastar la USM; ens preocupa que es pugui tractar d’una privatització encoberta.

La contesta del Govern ha estat la següent:
El regidor Sr. Llobet comenta que ja es tenia un contracte de manteniment extern anteriorment i que el passat estiu es va licitar un contracte de manteniment bàsic total extern.
Aquesta licitació permet centralitzar tots els serveis de manteniment en una sola empresa i poder utilitzar la USM per al manteniment dels edificis municipals i muntatges elèctrics extraordinaris dels actes de la ciutat, tot i que el muntatge de l’enllumenat de Nadal també està externalitzat.
En cap moment el Govern pretén privatitzar tot el servei d’enllumenat públic de la ciutat.


Al torn de Precs

1- Ens han fet arribar que aquests darrers dies s’estan fent obres i treballs municipals en un local del c/ Col·legi. Preguem al govern que ens facilita la informació respecte a què s’està fent en aquest local, i que se’ns digui si hi ha intenció d’encabir-hi algun servei municipal.

La contesta del Alcalde va ser que a la propera comissió informativa es donaria compte a tots els Grups Municipals.

2- Ens manifesten des de la Llar d’infants municipal l’Escateret, que hi ha dos infants que tenen necessitats especials i que estan esperant que se’ls hi posi el personal de suport que els hi correspon. Això depèn de l’Ajuntament. Demanem que es pugui treballar això i tirar-ho endavant tan ràpidament com es pugui.

La contesta de l’Alcalde va ser que això es resoldrà molt aviat.

3- En relació amb les jubilacions parcials, se’ns ha fet arribar que hi ha quatre persones de l’Ajuntament que estan esperant a poder acollir-s’hi. Demanem que es pugui treballar en aquest sentit amb l’objectiu de facilitar-los-hi.

La contesta de l’Alcalde va ser que en aquests temes no sempre són problemes econòmics els que alenteixen les negociacions, també hi ha lleis que s’han de complir, demanarà al Regidor Villa que doni les explicacions adients sobre els temes econòmics, que les sol·licituds de jubilacions no fa tant que es van presentar donat que va ser al mes de febrer, li consta que s’està treballant cas per cas individualment per trobar les solucions més adients i que el que és bo per un treballador pot no ser-ho per un altre.


El Municipalisme continua deixant la seva empremta al Consistori de Vilanova i la Geltrú i continuarem treballant de valent per la nostra ciutat.
És el moment de retornar la confiança mostrada pel poble amb feina.

Transformem VNG continua amb el seu compromís de treballar per la Ciutat, els seus Ciutadans i Ciutadanes. 

Deixa un comentari

%d