Estructura Corporativa Transformem VNG

Membres del Comitè Executiu de Transformem VNG

Comitè de
Garanties Estatutàries

Membres de la Comissió
de Control Financer